Sirate

SIRATE on sisäympäristöpalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Tutkimme, selvitämme ja ratkaisemme vaativimmatkin sisäilmaongelmat tehokkaasti ja viiveettömästi pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. 

Toiminta-ajatus

Hyvä ilmanlaatu tukee hyvää elämänlaatua.

Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen on liiketoimintamme perusta. Ammattitaitomme ydin perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sekä jatkuvaan haluun kehittyä ja oppia uutta.

 

Arvot

Arvopohjamme on vakaassa ammattilaisuudessa, asiakaslähtöisyydessä ja palveluhenkisyydessä. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta osaamista ja laadukkaita ratkaisuja haastavissakin sisäympäristöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Olemme asettaneet yrityksellemme sekä sen myötä jokaiselle työntekijällemme toimintaamme ohjaavat arvot, jotka kaikki tähtäävät laadukkaaseen asiakaslähtöiseen palveluun.

 

Asiakastyytyväisyys

laatu, palvelutaso, asiakkaan tarpeiden huomioiminen

 

Palvelun laatu

asiantuntemus, moraali, rehellisyys ja riippumattomuus kaikessa tekemisessä

 

Henkilöstön sitoutuminen

ahkeruus, vapaus ja vastuu sekä yksilöiden kehittyminen, joka on edellytys menestykselle

 

Avoimuus

toiminnan läpinäkyvyys, avoin kommunikointi ja yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Sirate pähkinänkuoressa
  • Sirate perustettiin vuonna 2009
  • Työntekijöillämme on pitkä ja laaja-alainen kokemus sisäilman asiantuntijatehtävistä useilla tahoilla
  • Sirate-nimen alle kuuluu kaksi yhteisyritystä, Sirate Oy ja Sirate Group Oy
  • Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Projektien laadunvarmistus 

Siraten projektin laadunvarmistusmenettely perustuu Rakentamisen Laatu RALA ry laatimiin RALA‐sertifioinnin arviointiperusteisiin. Sisäilma‐ ja kuntotutkimisprosessi jakaantuun kahteen osa‐alueeseen, asiantuntija‐arvion laatuun ja toteutukseen sekä järjestelmälliseen selvitysprosessin hallintaan. Toimintajärjestelmä sekä jatkuva asiantuntijoiden koulutus‐ ja kehitystoiminta takaavat palveluiden laadukkuuden.

 

Sisäilma- ja kosteusteknissä kuntotutkimuksissa noudatetaan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen vaatimuksia ja toimintatapoja laadukkaasta tutkimustavasta*. 

 

Käytämme ainoastaan korkeatasoisia yhteistyökumppaneita ja FINASin akkreditoimia testauslaboratorioita, joiden laatutaso täyttää myös elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksynnän asumisterveystutkimuksille.

 

Laatuvaatimuksena on, että testauslaboratorioiden tulee täyttää terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen asetusten (545/2015) ja säännösten edellyttämät, viranomaisille tarkoitettujen tutkimusten vaatimukset. 

 

* Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa I-V, Asumisterveysasetus, Ohje 8/2016, Valvira. Saatavana: http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys

”Asiakaslähtöisyys ja laadukkaat palvelut ovat toimintamme perusta.”

 

ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Avaa
Sulje lomake